Palócz Mihály honlapja: Mágushagyományok

Mágushagyományok


/VI KÖTETBEN, AZ I. ÉS II. KÖTET A FELSOROLT KÖNYVESBOLTOKBAN MÁR KAPHATÓ


A MELKIZEDEK REND MAGYAR MÁGUSPAPJAI NEM JÓSPAPOK VOLTAK, HANEM EGY ELŐZŐ CIVILIZÁCIÓ NYELVÉT, ERKÖLCSÉT ÉS TUDÁSÁT TANÍTOTTÁK.


OLVASSA VELÜNK EGYÜTT A 4000 ÉVES SUMERNEK ÁTKERESZTELT ÉKJELÍRÁST MAGYARUL, HOGY FELTÁRULJON AZ ELFELEDETT MAGYAR MÚLT. /I. KÖTET/


GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A HUN ROVÁSÍRÁS 10000 ÉVES ÉS HOGY A VILÁG VÍZÖZÖNTÖRTÉNETEI EREDETILEG MAGYAR NYELVŰ ERKÖLCSI TANMESÉK VOLTAK. /II. KÖTET/


FEJTSE MEG VELÜNK EGYÜTT A MATEMATIKA, FIZIKA ÉS A CSILLAGÁSZAT SEGÍTSÉGÉVEL A MITOLÓGIÁK KÓDJÁT, AMI BEBIZONYÍTJA, HOGY A MITOLÓGIA NEM MÁS, MINT EGY ELŐZŐ CIVILIZÁCIÓ CSILLAGÁSZATI TUDÁSÁNAK A LEÍRÁSA A XX. SZÁZADVÉGI FÖLDI TUDÁSUNK SZINTJÉN. /III-IV. KÖTET/


ISMERKEDJEN MEG A TUDÁSALAPÚ KERESZTÉNYSÉGGEL SAKA BUDA /BUDHA/ ÉS A MELKIZEDEK REND FŐPAPJA, JÉZUS TANÍTÁSAIN KERESZTÜL. /V. KÖTET/


A KÖZPONTI TUDAT ÉS A MÁGUSHAGYOMÁNYOK BEAVATKOZÁSA A MAGYAR TÖRTÉNELEMBE. /VI. KÖTET/


Budapest
48-AS BOLT
1085. BAROSS U. 48.
H-P: 0930-1800
Szo: 1045-1430

A keménykötésű könyv kötetenkénti ára: I. kötet 2700 Ft. II. kötet 2960 Ft.


S.I. NEWTON SZÁMÁRA A VILÁGEGYETEM A MINDENHATÓ TITKOSÍRÁSSAL ÍRT ÜZENETE VOLT.

HOGY ÖN IS EL TUDJA DÖNTENI IGAZA VOLT-E NEWTON-NAK, OLVASSA EL A MÁGUSHAGYOMÁNYOK MIND A VI KÖTETÉT.

JÖJJÖN VELÜNK AZ ÉLŐK ÉS A HOLTAK NYÜZSGŐ VILÁGÁBA TÖBBEZER TALÁLÓS KÉRDÉS ÉS A VÁLASZOKAT MEGFOGALMAZÓ TUDÁSMAGOK KÖZÉ, AMELYEKET ÉPP HOGY UTOLÉRT A XX. SZÁZADVÉGI FÖLDI CIVILIZÁCIÓ TUDÁSA.

ISMERJE MEG KIK ÉPÍTETTÉK ÉS MIÉRT A HUFU PIRAMIST, AMELY 4500 ÉVE ŐRZI A FÖLD KERÜLETÉNEK, SUGARÁNAK, NAP KÖRÜLI ÚTJÁNAK ÉS A NAPTÓL MÉRT KÖZÉPTÁVOLSÁGÁNAK PONTOS ADATAIT.

ISMERJE MEG MI LETT A SORSA ANNAK A TÉRKÉPNEK, AMELYET ŰRHAJÓS MÓDSZEREKKEL KÉSZÍTETTEK, 1513-RA DATÁLTAK, PIRI REIS TÖRÖK ADMIRÁLIS HAGYÁTÉKÁBAN TALÁLTAK MEG, ÉS AMELY PONTOSAN RÖGZÍTI AZ ANTARKTISZ 6000 ÉVVEL EZELŐTTI JÉGMENTES TERÜLETEIT.

ISMERJE MEG A MAGYAR NÉPMESÉK ÉS NÉPDALOK CSILLAGÁSZATI ÖSSZEFÜGGÉSEIT, MI AZ A KACSALÁBON FORGÓ VÁR, MIÉRT HORD RÁMÁS CSIZMÁT A BABÁM, MIT JELENT A HETED-HÉT ORSZÁG, MIÉRT BARNA A MAGYAR FAJTA, KI KAPTA EL AZ ISTEN LÁBÁT, MIT JELENTETT A MAGYAR HONFOGLALÓK BŐRÖVÉN A SZÁR JELKÉP.


AJKA PÁPA SZEGED
Könyvesbolt Könyvsziget Anna Könyvesbolt 12 Vitéz egyetemi-nemzeti Könyvesbolt
Szabadság tér 14. Kossuth út 6. Kossuth út 5/b. Vitéz u. 12.
www.12vitez.hu
---------- ---------- ----------
DEBRECEN NAGYKANIZSA SZÉKESFEHÉRVÁR
Szkítia Könyvesbolt Deák Könyvesház Szkítia Könyvesbolt
Batthyány u. 18. Deák tér 2. Távirda u. 11.
www.hazafias.hu
---------- ---------- ----------
GYŐR SÁRVÁR SZOLNOK
Könyvsziget Krisztina Könyvesbolt Szkítia Könyvesbolt
Arany János u. 22. Hunyadi út 1. Baross Gábor út 24.
Webáruház:www.bigbandi.hu
---------- ---------- ----------
KECSKEMÉT SIÓFOK TAPOLCA
Tankönyvbolt KO-MA Könyvesbolt Főtéri Könyvesbolt
Kőhíd u. 18-20. Fő u. 174-176. Fő tér 10.
----------
SOPRON
Szkítiánosz Könyvesbolt
Előkapu u. 5.

A Mágushagyományok I. és II. kötete és az eredeti történelmi kutatásokra épülő NÁNDORFEJÉRVÁRI CSATA 1456 című könyv, melynek ára 2960 Ft. kaphatók még az ANIMA könyvhálózat alábbi könyvesboltjaiban:

MAMMUT központ METRÓ kispavilon SZÉLL KÁLMÁN téri pavilon
ARANY könyvesbolt NÉPSZINHÁZ könyvesbolt ECSERI könyvesbolt
MEX könyvesbolt OLVASLAK könyvkuckó SAVOYA PARK
MOM PARK központ ÁRKÁD Győr

A MÁGUSHAGYOMÁNYOK című könyv tudományos alapjai:


A fenti témájú VI kötetes könyv összeállításának alapjai egy 10-éves kutató-munka során a következők voltak:


1. A Csillagászat

Az eredeti AGY alakjától megfosztott csonka Magyarország földrajzi közepének egész fokokkal mérve, a Greenwichtől keletre a 19. hosszúsági fok és a 47. északi szélességi fok találkozási pontját tekinthetjük. Ennek a pontnak a közelében van Szabadegyháza. A Föld forgása következtében ez a pont és vele együtt egész Magyarország 310 m/sec-os kerületi sebességgel forog körbe. Ez a forgás az Egyenlítőn 465 m/sec. (A távcső világa 186. oldal)

A Föld térbeli sebessége a Nap körüli keringése folyamán a fény kerekített sebességének tízezred része, azaz 30 km/sec. (A távcső világa 196. oldal)

A környező csillagok mozgásának tanulmányozásából az következik a mai tudomány számításai szerint, hogy a Nap velünk együtt 250 km/sec sebességgel kering galaktikánk, a Tejút-rendszer közepe körül. (A távcső világa 368. oldal)

Mi földlakók tehát egy iszonyatos sebességgel mozgó, igazi űrutasok vagyunk a világmindenségben. Az ember legfontosabb tantárgyának, már csak arra való tekintettel is, hogy a mai tudomány szerint a Nap 5 milliárd év múlva úgy fújja fel magát vörös óriássá, hogy utódainkkal együtt elnyeli a Földet is, a csillagászatnak kellene lennie.

A csillagászatot azonban jelenleg, mint az egyik legbonyolultabb tudástárgyat, a Föld minden pontján csak leendő csillagászok számára tanítják az egyetemeken. Ennek oka, hogy a mai csillagászat képtelen közérthető formában egyszerű jelképekkel megmagyarázni saját tudományát úgy, hogy azt akár egy gyerek is megértse.

Egy előző civilizáció zseniális TUDÓSAI azonban nemcsak megoldották már e feladatot, hanem többezer éven keresztül szóban és írásban tovább is örökítették, azt remélve, hogy a földi tudomány kifejlődve egyszer majd a megfelelő szintre ér ahhoz, hogy ezt meg is értse. E csillagászati tudomány neve a MITOLÓGIA.

A MITOLÓGIÁ-t korunk tudománya kizárta a kutatási területéről azt tudománytalannak minősítve egyszerűen azért, mert nem volt birtokában a MITOLÓGIA megfejtési kódjának. Ehhez ugyanis nemcsak a XX. századvégi matematikai, fizikai és csillagászati tudásszintre, de egy a „SUMER”-nek átkeresztelt nép ékjelírásának az ismeretére és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tudására is egyszerre lett volna szükség. Ez az előző civilizáció ugyanis magyar nyelvű volt.

Miközben a tudomány kizárta saját területéről egy előző civilizáció csillagászati tudását, a MITOLÓGIÁ-t, azt tudománytalannak minősítve, szép csendesen átvette annak legfontosabb tudásanyagát, a Naprendszer térbeli mozgását. Ez az ékjelírásban 4000 éve LU-MAS-nak nevezett jelenség arról szól, hogy a Földnek van egy úgynevezett precessziós hátráló mozgása, melynek során a Föld a 12 állatövnek nevezett csillagkép előtt KÖR-ben jár. Ezt az utat az előző civilizáció TUDÓSAI szerint 25920 év alatt teszi meg, és ez nem más, mint a MITOLÓGIÁK Napkorszaka. A görög MITOLÓGIA azt állítja, hogy jelenleg az 5. Napkorszakban élünk. A mai csillagászat szerint a Nap által megtett KÖR-út 25776 év. (Graham Hancock: Istenek kézjegyei 290. oldal)

Giorgio de Santillana és Hertha von Dechend egyetemen tanító tudósok 1977-ben megjelentettek egy könyvet Hamlet’s Mill, azaz Hamlet Malma címen. Magyarországon a Pontifex Kiadó adta ki magyar nyelven 1995-ben. Ebben a könyvben a két tudós felhívja a figyelmet egy a MITOLÓGIÁK-ban szereplő ÉGI MALOM-ra, amely idővel mindent megőröl, korokat, népeket, sőt még az isteneket is. A MITOLÓGIÁK ÉGI MALMA azonos a világmindenségben magányos KÖR-ét futó Nappal.

A két tudós ember felfigyelt arra is, hogy a NAPKÖR 25920 évének tört-SZÁMAI a többezer évvel ezelőtt keletkezett MITOLÓGIÁK-ban rendre szerepelnek és igazolják Pythagoras azon kijelentését, hogy a DOLGOK, SZÁMOK.

Könyvükben a tudomány és a MITOLÓGIÁK találkozási pontjait sorolják, kérdéseket tesznek fel, és sokat bosszankodnak a MITOLÓGIÁK lefordításának pontatlanságain. A könyv azt bizonyítja, hogy a MITOLÓGIÁK-ban tudományos értékek vannak elrejtve, s ezek forrása a „SUMER”-nek átnevezett mezopotámiai birodalom.

Hogy egy kicsit megmagyarázzuk miről is van szó, a Nap az égen a KÖR-mozgása során 360 fokot 25920 év alatt tesz meg, 1 fokot 72 földi év alatt. A magyar eredetmonda megemlíti, hogy a Kárpát-medencébe a HUNOK 108 nemzetsége költözött be. A 108-as SZÁM azt az időt jelenti, ami alatt a Nap az égen 1,5 fokot (72+36 évig) halad KÖR-be. Ahogyan említettük, az ELŐDEINK által létrehozott mitológiai időmalom őrlőkövei között korok, népek, de még az istenek is porrá őrlődnek. A MITOLÓGIÁK istenei ugyanis maguk a csillagok. A csillagok fejlődése és halála hozza létre azokat a természetes elemeket a hidrogéntől az uránig, amelyből az anyagi világ felépül. A MITOLÓGIÁK sokistenhite tehát nem más, mint csillagászati tudás. Ennek az időmalomnak, a Napnak van egy vonatkoztatási pontja az égen, amely 4320 évig látszólagos nyugalomban, mozdulatlan helyzetben van, és ez a Sarkcsillag. A jelenlegi Sarkcsillagunk, a Kis Göncöl (Kis Medve) rúdjának utolsó alpha csillaga. Az ÉGI IDŐMALOM 4320 évenként „elromlik”, és „új molnára” lesz. A MITOLÓGIÁK rendre megnevezik azt az új istent (új Sarkcsillagot), aki újra mozgásba hozza az „elromlott” ÉGI MALMOT. A 4320-as SZÁM is rendre visszatérő eleme a többezer éves MITOLÓGIÁK-nak. Ennek az előző civilizációnak a mitológiai és valóságos bizonyítékait követi nyomon a MÁGUSHAGYOMÁNYOK című könyv.

A forrásként megjelölt „SUMER”-nek átkeresztelt népnek a legősibb történeti szövegeiben, amelyet a régészek megtaláltak, még megdöbbentőbb módon szerepelnek a NAPKÖR csillagászati SZÁMAI. Ráadásul e nép két fő, ékjelírással leírt mitológiai eposza, a GILGAMES EPOSZ és a kezdő soráról E NUMA ELIS-nek elnevezett történet is csillagászati mű. A GILGAMES EPOSZ 11. táblája a MITOLÓGIA 5. Napkorszakának Napjáról és a vízözönről, az E NUMA ELIS pedig a XX. századvégi földi csillagászati tudás szintjén a világ keletkezéséről, az ősrobbanásról szól.


2. A Nyelv

Az angol Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895) nem csupán a kulcsot találta meg a perzsa ékírásos szövegek megfejtéséhez, hanem teljes egészükben megfejtette és lefordította őket, s ezzel nagymértékben hozzájárult a régi asszír és babiloni ékírás megfejtéséhez is. Amikor Rawlinson a Royal Asiatic Society 1855. decemberi gyűléséhez egy jelentést intézett, melyet a Királyi Ázsiai Társaság elfogadott, e jelentését viszont a Habsburg kor Magyar Tudományos Akadémiája utasította el. Rawlinson ebben a jelentésében leírja, hogy Babilonban egészen Nabukonodozor (II. Nabu-kudurri-uszur i.e. 604-562) koráig a szkíta elem volt az uralkodó. A babiloni szkítákat, akiknek néprajzi neve Akkád, tekinthetjük az ékírás feltalálóinak, ők építették Babilon templomait és fővárosát. A British Múzeumban az asszír királyok előtti ősi cserépfeliratok a királyok neveivel és címeivel szkíta nyelven vannak írva. A babiloniaiak nyelve Nabukonodozor idejéig a szkíta. Babilon őslakossága, amelyik a Bibliában Nimród népe néven ismeretes, szkíta és nem semita családba tartozik. A szkíták ősi lakóhelye Turán.

Az 1867-es Kiegyezés után a hivatalos nyelvtudomány a magyar nyelvet a finn-ugor nyelvcsaládba sorolta.

Vámbéry Ármin és követői inkább az ural-altáji nyelvek közül a törököt tekintették a magyar nyelv legközelebbi rokonának.

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842), ez a 15 nyelven (benne a latin, görög, arab, perzsa, szanszkrit és több indiai nyelvjárás) író és beszélő tudós, aki olyan szerepet töltött be a tibetológiában, mint Champollion az egyiptológiában, és akit a Habsburg alapállásnak megfelelően Magyarországon még nyelvészként is támadtak, különösen azután, hogy megküldött a Magyar Tudományos Akadémiának egy több mint 500 szóegyezést bizonyító szanszkrit-magyar szójegyzéket, még 1825-ben azt állította, hogy a magyar nyelv közeli rokonságban van a török, indiai, kínai, mongol és tibeti nyelvekkel.

Dr. Aczél József fiumei görög-szakos magyar nyelvtanár 1926-ban Budapesten kiadott Szittya-görög eredetünk című könyve 3000 szóegyezést tartalmaz az ógörög és a magyar nyelv között. (Dr. Aczél József első könyve 1924-ben jelent meg Veszprémben csökkentett tartalommal Ősgörög eredetünk és a kun-szittya nyelv címen.)

Dr. Gosztony Kálmán a Saint-Étienne (Loire) megyei Saint Michael Kollégium nyelvtanára 1975-ben Svájcban megjelent Összehasonlító szumér nyelvtan című művében az általa „szumérnak” nevezett nyelvvel hasonlította össze az afrikai, berber, amerikai, malájföldi, tibet-burmai, munda-khol, dravida, bászk, euszkara, elamita, hatti, proto-hatti, hettita, cháld, hurrita, örmény, kaukázusi, török, finn-ugor, indo-európai, japán stb. és a magyar nyelvet, és az 53 nyelvi sajátosságot vizsgált nyelvész szerint a magyar nyelv 51 egyezést mutatott az utána következő 29 török, 24 kaukázusi, 21 észak-finn, 12 tibet-burmai előtt, minden más nyelv 10 alatt maradt. Az utólag akkádnak átnevezett szémita 5, az indo-európai nyelvek 4 és a hamita 3 nyelvi egyezést produkált. Dr. Gosztony Kálmán 13 „SUMER” ékírásjelet egy táblázaton bemutatva HUN (székely-magyar) rovásírásból vezetett le.

Dr. Badiny Jós Ferenc sokáig Argentínában élő nyelvtudós a Kárpáti Ház Alapítvány kiadásában 2003-tól Magyarországon, magyar nyelven megjelent könyveiben a „SUMER” és a magyar nyelv nyelvtani azonosságaival és szóegyezéseivel is foglalkozott. A Káldeától Ister-Gamig című könyvsorozatának II. kötetét teljes egészében e témának szentelte, és a könyvnek: A sumír-magyar nyelvazonosság bizonyítékai alcímet adta. Dr. Badiny Jós Ferenc 1973-ban a párizsi 29. Orientalista Világkongresszuson olyan magyar nyelvű történeti szöveget tárt a Közel-Keleti Osztály megnyitó ülésén résztvevő sumerológusok elé, amit a magyar nyelven nem beszélő tudósok „szumírul” olvastak el. Ezek a szövegek Dr. Novotny professzor azon tanulmányán alapultak, amely az 1055-ben kiadott Tihanyi Apátság Alapítólevelének magyar nyelvi szórványaival foglalkozik. Dr. Badiny Jós Ferenc azt állította, hogy az ékjelírások szótövei között 364 magyar szótő található. (Mah-gar a magyar című könyve 139. oldalán) Ezeket a magyar szavakat azután Dr. Badiny Jós Ferenc Káldeától Ister-Gamig című könyve II. kötetének függelékében a 354-476. oldalak között Dr. Schedel Andor munkájára alapozva be is mutatta.

Az nem lehet kérdés, hogy a magyar nyelv úgy lehet csak a nyelvtudósok által részletezett összes nyelv legközelebbi rokona egyszerre, ha ezeket a nyelveket időben megelőzi, azaz nem egy leszármaztatott nyelv, hanem az itt sorolt földi nyelvek őse, amely méltán tarthat igényt arra, hogy a Világörökség része legyen.


3. A Régészet

1876. szeptemberében a IX. Nemzetközi Őstörténeti és Embertani Kongresszust Budapesten tartották, ahol a legnagyobb látványosságot a Torma Zsófia (1840-1899) által bemutatott anyag szolgáltatta. Torma Zsófia Aradtól nem messze, a Maros folyó hordalékában Tordoson többezer lelettárgyat talált, amely megegyezett a mezopotámiai „SUMER”-nek elnevezett kultúra tárgyi emlékeivel.

Ezután Kolozsvártól a Balatonig tárták fel ennek a népnek a településeit és használati tárgyait. Azonban nemcsak használati tárgyak kerültek elő, Torma Zsófia megtalálta Tordoson Európa legrégebbi írásos emlékeit. A Tordos-i korong mindkét oldalán 26-26 írásszerű jel volt. (Sumér nyomok Erdélyben 148. oldal) Torma Zsófia írásszerű jeleinek egy része megegyezett azokkal, amelyeket Henry Schliemann Trójában talált. A később beazonosított ékírás és rovásírás jeleket a régésznő megküldte kora egyik leghíresebb orientalistájának, Sir Archibald Henry Sayce-nek (1845-1933), aki ezután folyamatos levelezésben állt Torma Zsófiával. Míg Európa akkori legkiemelkedőbb tudósai elismerték az amatőr régésznő munkáját, itthon állandó zaklatások célpontja volt. Életművét, 2500 ábrás könyvét a Tudományos Akadémia halogató taktikájának köszönhetően soha nem adták ki magyar földön.


1961-ben M. Vlassa a Maros völgyében Tordostól 18-20 km-re Tatárlakánál a Tordosnak megfelelő rétegben újabb 3 írásos agyagtáblát talált, amely a tordosihoz hasonlóan a legrégebbi mezopotámiai, az URUK (UNUG) város helyén talált írásjelekhez hasonlított.


Az 1968-ban Kolozsváron megkezdett ásatások során ősi lakóházakat tártak fel. A Szamos-parti ősi „SUMER” telep feltárása közben nemcsak az ÚR város díszjelvényéhez hasonló módon bitumenbe ágyazott, azt felhasználó fazekak, tálak, olajmécsesek és istenszobrocskák kerültek elő, hanem egy ronáti városvédő „IMDUGUD” szobor torzója, töredékei is. A ronáti „IMDUGUD” szobor szemei ékkövekből voltak, amelyeket elraboltak. Vlassa Miklós a szobor korát Kis mezopotámiai város (első a vízözön utáni királylistán) királyának, Mesilimnek a korára teszi. A mezopotámiai régészet 3 Mesilimről szóló történeti szöveget talált, e király neve mégsem szerepel Kis város királylistáján, ennek oka az lehet, hogy a Mesilimről szóló történeti szövegekben szó esik a királylistáról szintén lehagyott legősibb „SUMER” városokról és királyaikról. Entemena (i.e. 2404-2375) történeti szövege megemlíti Mesilim oszlopának a helyreállítását UMMA és SIRBURLAKI (LAGAS néven is) között, ezért nyilvánvaló, hogy Mesilim Entemena időszakában, vagy az előtt uralkodhatott. Entemena az 5. ismert király SIRBURLAKI-ban. (Egyik itt megemlített város neve sem található meg azon a királylistán, amelyik előbbre sorolja Kis városát, mint azt az URUK-ot, ahol a legrégebbi írásokat a régészek megtalálták.)


A tízezernél is több tárgyat tartalmazó gyűjteményében Torma Zsófia több fontos leletet is félretett, így egy eddig előkerült legrégibb és teljesen ép példányát az Ubaid-kori ÚR város címerének, ahol a kiterjesztett szárnyú „IMDUGUD” két fiatal szarvas háta felett lebeg. Ennek a jelképnek, amely a régésznő gyűjteményéből „szándékosan sikkadt el”, az elterjedési köre Mezopotámiától az Ordos táji Tagar városán és Kubán vidékén keresztül (ahol a „Hét-testvér” sírjában is megtalálták) immár a magyar Ronát falun keresztül egészen a Tiszáig ér. (Sumér nyomok Erdélyben 186. oldal)


Torma Zsófiát a budapesti kongresszus után meghívták az 1880-as német embertani nemzetközi kongresszusra, majd 1894-ben Jénában német nyelven „Ethnographische Analogien” címen adta ki kutatásai eredményét egy kisebb lélegzetű munkában. Torma Zsófia hagyatékát halála után is olyan régész-óriások vizsgálták és kötötték össze saját munkájuk eredményeivel, mint a Krétát évtizedekig kutató Sir A. J. Evans, vagy M. S. F. Hood, aki 1947-től az oxfordi egyetem megbízásából Evans kutatásait folytatta Krétán.


A mezopotámiai és a Kárpát-medencei leletek hasonlóságára jellemző, hogy „egy azon technikával készült – bitumenes alapon – Agrabban, Úr város közelében, tehát Sumériában és Boldogzsadány, Gorzsa, Csőszhalom és Szamossály községekben talált őstelepek lakóinak sok-sok fazeka, tála és – idolja – vagyis istenszobrocskája”.


Az újkőkort a régészet a Kárpát-medencére i.e. 5500-2300-ig jegyzi. A tatárlaki írásos leletek alatti rétegből előkerült szalag (vagy vonaldíszes) edénykultúra az újkőkor elejére tehető. E kultúra Erdélyből átnyúlik a mai Magyarország Kőrösök és Tisza vidékére, jelen van a Bükk környékén és a Dunántúlon is, ahol zselizi műveltségnek nevezik.


A Kőrös műveltség népe, ahogyan az Indus-völgyi kultúra is, fegyvertelen volt, a sírok ilyen eszközt nem tartalmaztak. 20-40 méteres nagycsaládi házakban laktak, falvaik többszáz méter hosszan terültek el a folyók mentén. Halottaikat kuporodott alvás testhelyzetben temették el, és saját eszközeivel, edényeivel, ékszereivel együtt, mintha a halál az élet folytatása lenne. Halászattal, földműveléssel (gabona-maradványok, morzsolókövek kerültek elő) és állattenyésztéssel foglalkoztak. Házi szentélyeikben kis anyaistennő szobrok álltak, az ősi anyaistennő tiszteletének nyilvánvaló jeleként, hasonlóan az Indus-völgyi JADNYA (benne az ANYA szó) szertartások főszereplőihez.


Makkay János székesfehérvári régész Szegvárott egy ősi ház leégett romjai alatt egy „sarlós-istent” talált, amely a „SUMER” képeken szereplő sarlós aratókhoz hasonlít. Az a szobrocska, amelyet Banner János 1944-es év folyamán Hódmezővásárhelyt a híres Kökénydomb széthordásánál talált, méltó társa a „sarlós-istennek” nőnemű alakban szintén trónon ülve. A kökénydombi Vénusznak elnevezett szobrocska egy később talált társához hasonlóan fontos információkat őriz. A két Vénusz-szobor egyben edény is. A két szobor testére karcolt minták alapján el tudjuk képzelni női őseink színpompás életét. A „ruha” ma kacérnak minősülő szokása – akárcsak a későbbi krétai divatnál – fedetlenül hagyta az emlőket, és combközépen a térdek felett zárult. A földben a leletek színe megkopott, csak néhol maradtak reánk eredeti, vagy ahhoz közeli színezésű tárgyak, de színesnek, sőt színekben dúskálónak kell elképzelnünk az akkori idők viseletét. A festett szobrocskák fedetlen keblei aligha a jégkorszakról szólnak. A Kárpát-medence időjárása tehát egészen más lehetett, mint Észak-Európáé. A Kárpát-medencében több helyen találtak leégett falvak omladékaiban bekarcolt, mintázott, festett házormokat. Az igazi jelentősége azonban nem a ruházatnak, vagy a ruházatlanságnak van, hanem annak, hogy a kökénydombi Vénuszokon a „SUMER”-nek átkeresztelt nép képjelei és a HUN (székely-magyar) rovásírás betűjelei találhatók karcolt mintaként. A zsákai „SUMER” női torzó a Debrecen melletti zsákai várdomb lehordásakor bukkant elő sok más festett edénnyel együtt. Jól láthatók rajta a hajfelbodrozás nyomai, amely a kerekarcú „SUMER” asszonyok jellegzetes hajviselete volt. Még inkább „SUMER” jellegre mutat a kimélyített szemgödörpár, amelyet annak idején színes kövecskével töltöttek ki, s URUK vagy ERIDU mezopotámiai legősibb szobrainak sajátossága ez. Kalicz Nándor ad hírt a szemelyei „SUMER” szemű kecske és a zengővári madonna neolitkori régészeti leleteiről. Makkay János az Élet és Tudomány 1970. évi szám 154. oldalán a Velencei tó partján Sukorón feltárt őstelepről ad hírt. A telep élete rövid, legfeljebb egy évszázadnyi lehetett és az i.e. IV. évezred utolsó harmadára eshetett. A sukorói varázsló és amulett-köveknek nevezett leleteken is rovásírás jelek vannak.


Az évezredeken át éltető „SUMER” kultúra jellegzetes megnyilvánulási formája a sírokban talált kisméretű halottaskocsi, melynek elterjedési területe a Kárpát-medencei Tiszától a Kaukázuson át a mezopotámiai Eufrátesz-Tigris folyók vonaláig terjed. A magyarországi kocsi-leletekről Fettich Nándor, a kaukázusi és mezopotámiai kocsi-leletes sírok feltalálási helyeiről Stuart Piggot edinburgi régész készített térképet. (Sumér nyomok Erdélyben 200-201. oldal) Utoljára hagytuk jelentősége miatt Kalicz Nándor leletét, a villánykövesdi „imádkozó férfi” nevet kapott leletet, mert e szobrocska felemelt kezű papja egyértelműen a mezopotámiai Ká papok ikerpárja lehetne.


A neolitkori ”SUMER” műveltség leletei Erdély és Magyarország területén azt jelentik, hogy nem egy idetévedt kultúráról, hanem az őskori leletekkel együtt egy sok ezer éven keresztül helyben fejlődő nép történelméről van szó. (A budakalászi agyagból gyúrt sírmellékletnek szánt gyerekjátéknyi kocsi a legősibb egész Európában.)


Végül álljon itt az a táblázat, amely összehasonlítja a Maros folyó melletti Tordos és Tatárlaka írásjeleit azokkal az írásjelekkel, amelyeket úgy őriznek a British Múzeumban, mint a legrégebbi mezopotámiai írásjeleket a civilizáció kezdeteiből, és amelyeket M. E. I. Mallowan 1961-ben mutatott be a tudományos világnak Kék Táblák címen.


Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 150. oldal:


Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben1


Egy fentihez hasonló táblázatot készített a heidelbergi sumerológus professzor Falkenstein Ádám, aki a táblázata írásjeleit i.e. 2800-2750 közé tette, összehasonlítva a tordosi és tatárlaki írásjeleket a mezopotámiai írásjelekkel.


Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 172. oldal:


Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben2


Torma Zsófia és a könyv harmadik részét író Jáki Gábor könyvét, amelyből idéztünk, a Magyar Őskutatás Kiadásaként 1973-ban adták ki magyar nyelven Buenos Airesben.


A BARTUS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT a Nándorfejérvári csata 555. évfordulójára, több éves forráskutató munka után, megjelentette a NÁNDORFEJÉRVÁRI CSATA 1456 című könyvét, amely a Nemzeti Könyvesboltokban 2960 Ft-os bevezető áron már kapható.


Mágus Tanfolyam


Oka:


A magyar történelem jelenleg egy 1000 éves időkapszulába van bezárva. Az a két birodalom, a német-római császárság és a habsburg-birodalom tette ezt velünk, amelynek első császárai, a bajor Arnulf és Habsburg Rudolf magyar katonai segítséggel ültek be a trónjukra. Ez a történelem arról szól, hogyan lettünk Európa oroszlánjából kerti törpe. E történelem vezéralakjai a több mint 900 éves királyi diktatúra főszereplői és szűk környezetük. Minden népnek vannak ősi hagyományai, szokásai, ünnepei. Az 1000 éves magyar történelem a magyar népről csak annyit tud, hogy egy szegény erdei nép indult útjára, amelyet végigkergettek a sztyeppén, majd betévedve a Kárpát-medencébe, itt megtanították az európai kultúrára, írni-olvasni, sátrak helyett házakat építeni, és a kereszténység előnyeire. E történelem már 150 éve hallgat arról a 907-es pozsonyi csatáról, amelyet még az amerikai katonai akadémián is tanítanak, és ahol Európa egyesített hadereje Árpád népét nem okítani, hanem az utolsó szál emberig elpusztítani akarta. Nincs szó arról sem, hogy még a Biblia szerint is a világ első 8 városát, benne Babilont, Nimród népe építette, továbbá hogy a honfoglaló magyarok közül még a legtanulatlanabb juhász is rovásírással írta fel a botjára, milyen állatokat és mennyit terelt ki a mezőre. Nincs semmi különös abban, hogy a régészek Tiszaeszlár-Sinkahegyen megtalálták a honfoglaló magyarok mellkeresztjeit, mert e nép előtte többezer évig tanította a világot az ŐSVALLÁS-ra, a TUDÁS alapú kereszténységre, és amikor derekán az övvel, nyakában a kereszttel rendezetten belovagolt a Kárpát-medencébe, amíg tehette, megtette ezt Európában is. Nem véletlen, hogy a mindenkori pápák annyira bizalmatlanok voltak a magyar származású királyokkal és főpapokkal, hogy 1000 év alatt sem választottak egyetlen magyar papot sem pápává, miközben minden más náció már részesült e kegyben. Ez annál inkább érhetetlen, hiszen első királyaink a Kárpát-medencében önként mondtak le az állami bevétel 10 százalékáról (tized), engedték azt át az Egyháznak, és ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország első Kárpát-medencei királyai alatt még Európa leggazdagabb országa volt, ez egy mesésen nagy vagyont jelentett. Cserébe az inkvizíció éppen Magyarországon járt házról-házra, hogy elkobozza és elégesse a honfoglalók magukkal hozott rovásírásos könyveit (lást: Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció).


A TANFOLYAM ÁRA:


A tanfolyam ingyenes, előre befizetni semmit nem kell, mert még az oktatás alapját képező MÁGUSHAGYOMÁNYOK című VI kötetes könyv köteteit is a HALLGATÓK kedvezménnyel fogják megkapni, amelynek mértéke az I. kötetnél 10 százalék. A második előadáson is résztvevő HALLGATÓK a II. kötettől kezdve minden kötetre 20 százalék árkedvezményt kapnak.

A megfelelő alaptudás megszerzése után a 4. alkalomtól az előadások úgynevezett „interaktívvá” válnak, melynek során a HALLGATÓK a honfoglalás kori nemzetségi társadalom mintájára nemcsak megtanulják, de megfelelő hallgatói létszám esetén (200 fő felett) alkalmazni is fogják azokat az önvédelmi eszközöket, amelyekkel a társadalom által kialakított törvényes keretek között közvetlen beavatkozással és rövid úton megfelelő anyagi védettséget lehet biztosítani még a legszegényebb magyar családok számára is. Ezért külön örömünkre szolgálna, ha a HALLGATÓK között mennél több banki adóst üdvözölhetnénk, mert a MAGYAR KULTÚRA visszavétele, a MÚLT TUDÁSA csak akkor ér valamit, ha azt egy szebb jövő kialakítására használjuk fel.


Hogy hogyan lehet a VILÁGOT, benne az ÖN HAZÁZÁT is a megsemmisülés helyett az élet felé vezetni? Ha nemcsak sejteni, de TUDNI is akarja, ismerje meg AZOKAT, akik már évezredekkel ezelőtt is tudták rá a választ. Eredjen velünk együtt az amerikai VIRACOCHA és QUETZALCOATL, az indiai VISNU, az egyiptomi THOT, a görög ORPHEUS, a mezopotámiai NINGIRZU egész világot átfogó kultúraterjesztőinek a nyomába, és meggyőződhet róla, hogy ők mind egy előző magyar nyelvű civilizáció MÚLTAT és JÖVŐT ismerő vidám, tréfás kedvű zseniális TUDÓSAI voltak.


Az indiai MITOLÓGIA hőse, VISNU egyetlen nap alatt vált újra törpéből oroszlánná. Ha ez a tempó túl nagy lenne egy halandó ember számára, annyit azért megtehet, hogy legalább kitekint az 1000 éves időbörtöne ablakán, hogy észrevegye odakinn a NAP-on a magyar múlt régebbi körvonalait is.


A tanfolyam költségmenetesítését amennyire tőlünk tellett igyekeztünk megoldani, hogy dicső elődeink lábnyomába léphessünk. A honfoglalás után MÁGUS ORVOSAINK ugyanis az embereket ingyen gyógyították, és ehhez az orvosságokat is ők maguk állították elő. A magyar nép évszázadokon keresztül próbálta az inkvizícióval szemben ezeket a MÁGUS ORVOSOK-at megvédeni, akik egy előző civilizáció tudására alapozva a XX. századvégi orvosi szinten, széklet- és vizeletminta alapján gyógyították ki még a legsúlyosabb betegségekből (lepra, torokgyík, vérhas) is az embereket. Vízzel és kézrátétellel is gyógyítottak mint JÉZUS, ha kellett, felnyitották az emberi szervezetet, szem- és agyműtéteket végeztek. Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció című könyvének többszáz oldalán maguk a betegek mondják inkvizíciós jegyzőkönyvekbe meggyógyulásaik történetét. Az első magyar főinkvizítor a bolognai egyetem rektorából szerzetessé váló Magyar Pál, aki a hitalapú egyházi kereszténységet erőszakmentesen terjesztette II. András (1205-1235) idején, maga is szemét nem az egyházi orvosokkal, hanem a MÁGUS ORVOSOK-kal gyógyíttatta meg. Magyar Pál a magyar néphagyományok védelmében megírt Intelmek és Monita című műveivel a mai napig a magyar papság mintaképéül szolgálhatna. Mivel az inkvizíciós jegyzőkönyvekben a TUDÁS alapú kereszténységet tanító magyar MELKIZEDEK rendi papokat és orvosokat MÁGUS néven kínozták meg és ítélték halálra, e nevet kegyeletük és az ékjelírásokban írt MAG nép emlékére megtartottuk.


CÉLJA:


Egy 10 éves tudástanulási folyamatot a MÁGUSHAGYOMÁNYOK című könyv VI kötetére alapozva átadni a történelmet tanító vagy azt tanuló magyar szellemiségű embereknek egy 7 hónap alatti IQ ugrás keretében. Mivel a könyv kirajzolja a magyar múlt 12 ezer éves körvonalait, ezzel reményeink szerint lehetőséget teremt történészek, nyelvészek, régészek számára új forrásmunkák kutatási célpontjait is kijelölni.


A TANFOLYAM HELYSZÍNE:


Egy budapesti szálloda konferenciaterme.


A TANFOLYAM IDEJE: 7 hónap 7 napja.


A tanfolyam 2014 márciusban indul, minden hónapban EGY NAP-ot (szombat vagy vasárnap) vesz igénybe, 11-17 óráig, fél óra ebédidővel. Az ebédlehetőség megoldott, színvonalas konyha elérhető szolid árakon.


A TANFOLYAM TÁRGYA:


A tanfolyam tárgya rendre a MÁGUSHAGYOMÁNYOK című VI kötetes könyvre épül, amelyből az első négy kötet tartalomjegyzékét ide kinyomtatjuk. Természetesen a könyvek csak a tanfolyam alapját képezik, az oktatás egy olyan még magasabb szintet célzott meg, melynek birtokában a HALLGATÓK képesek lesznek elsajátítani olyan technikákat, mint például hogy hogyan lehet egyetlen jól megjegyezhető csillagászati SZÁM-ból kiszámolni a HU-FU piramis összes adatát, azaz a Föld sugarát, kerületét, Naptól mért középtávolságát és a Föld Nap körüli útjának pontos hosszát. Vagy ugyanilyen egyszerű módon kiszámolni, hány bukfencet tudna vetni a magyar HÜVELYK MATYI a piramis kerülete mentén, és megtudják azt is, ez a mesés elem hogyan alapozta meg többezer éven keresztül a fizika tudományának egyik mértékegységét. Szó esik majd arról is, mi a valódi KORONA TAN, és hogyan köt össze három ókori világbirodalmat. Azokat az eseteket is külön tárgyaljuk, amelyeknek nemcsak magyar vonzatai vannak, de összekötik a MITOLÓGIÁ-t a történelemmel.


Hogy a mai tudomány tudathasadásos állapotát érzékeltessük, amely a MITOLÓGIÁ-t nemcsak tudománytalannak, de történelmietlennek is mondja, megemlítjük itt befejezésül PLUTARKHOSZ esetét, aki iu. a II. században élt, és a római Hadriánusz császár nevelője volt. Párhuzamos életrajzok című könyve a történelemoktatás alapjait képezi, miközben a szerző, a tudomány által lenézett mitikus jóshely, a DELPHI jósda főpapja volt.


MÁGUSHAGYOMÁNYOK I. KÖTET


TARTALOMJEGYZÉK


1. Fejezet: 2-38.oldal

A mitológia és a tudomány kapcsolata, a tudományos kutatások tévedései. Kutatás a SUMER-nek átkeresztelt nép eredeti neve után, az után a nép után, amely egy előző civilizáció tudását nemcsak megőrizte, de ékírásaiban át is örökítette a jövőnek. Az emberi NEM őse, a HU-MAG (SUBAR) KACSA nép és TÉR-AMA-TU, a TEREMTŐ.


2. Fejezet: 39-48.oldal

Hegy, hímtag, életfa jelképek. A Himalája-Himavan és a Hegy királynők. Mozgó ujjak a csillagászatban és a mitológiai IKER jelkép. Poláris csillag, azaz a VÉN és a VAN ős mitológiai és csillagászati szerepe.


3. Fejezet: 49-66.oldal

A DARU madár és a TARÁND szarvas. A HÁRMASHALOM, mint az ORION-NIMRÓD csillagkép jelképe és a HU-FU piramis-együttes. A BARTUS birodalom kezdetei. TÉR-AMA-TU, mint az ÉGI TEHÉN.


4. Fejezet: 67-117.oldal

A DUNA szó eredete. TÉR-AMA-TU nevének (AM) tisztázása. P. Anton Deimel 51. gyakorlat fordításának megkezdése. Kutatás a KUR-BAL-BAL és a GEME2-SAG-ARAD nép után. A NAP-CSIZMA, PAL-IL NAP isten, a GAR sapka és az egyiptomi NEB életdomb kapcsolata. A NAPFUTÓ LÁB jelképe. Az 51. gyakorlat fordításának befejezése. A SZAMÁR és a MINDENSÉG (KISSATU). A másik „CSODASZARVAS”, azaz az ősi TARÁND szarvas GEME-nci párja, a DÁMVAD.


5. Fejezet: 118-176.oldal

A Tatárlakán talált i.e. III. évezredből származó SUBAR írású tábla megfejtése. ARAD és UNUG (=URUK) városok Mezopotámiában és a történelmi Magyarország területén. ARAD városok Kánaánban, a BARTUS birodalom területén és az ősi Délosz testvérvárosaként Főniciában. A-RI-A és az ÁR szó vizsgálata. BUDA és PEST nevének eredete. TÉR-AMA-TU teremtett világa és a HARMÓNIA.


MÁGUSHAGYOMÁNYOK II. KÖTET


TARTALOMJEGYZÉK


1. Fejezet: 2-32.oldal

Xiszutrosz és UTNAPISTIM SUBAR és Ré-Atum egyiptomi vízözöntörténetei. A NAPFUTÓ jelképi ábrázolásai. A szumátrai vulkán kitörése és hatásai 75 ezer évvel ezelőtt. A neandervölgyi, a cro-magnoni és a furfoozi ősember. A Mas d’Azil barlang betűi. A jégkorszak és a hegyek kapcsolata, a felmelegedés és az özönvíz kialakulásának lehetőségei. A TEHÉN könyve. Ré és THOT egyiptomi vízözöntörténete és a GILGAMES EPOSZ 11. táblája. Ziusziddu és Zi’uszudra vízözöntöredéke.


2. Fejezet: 33-105.oldal

Az indiai MANU vízözöntörténetei 7-11. A 12-es számú görög történet. A KABÍR kultusz és tudásátadás az egyiptomi THOT parancsára. SZAISZ és ATHÉN kapcsolata, AMASZISZ király és ATLANTISZ története. GRIFF-madarak Püloszban és Knosszoszban. KABÍR (KABAR) MÁGUS-képzés SAMOTHRAKÉ szigetén, KADMOS-tól ORPHEUS-ig. Sámánok és Kovácsok. Aba Sámuel és a KABAR-ok népe. A Bika és a Pleiádok (Fiastyúk) tavaszi ünnepe. A görög Szolón és az itáliai Servius Tullius timokráciája. Görög vízözöntörténetek 13-17. Vízözöntörténetek a világ minden tájáról 18-66.


3. Fejezet: 106-123.oldal

KÉZ-jelképek. KATSA=VIRÁG, KATSU=KÉZ és a polinéz virágfüzérek kapcsolata. Kultikus maraik bemérése a Rák- és a Baktérítő mentén. ALALKOMENEUS és ATHÉNÉ TEHÉN-országban, Boiótiában. A görög TEHÉN-ország és az egyiptomi TEHÉN könyve kapcsolata, MENEUS-MÉNÉS és MÉNRÓT. HÁROMLÁB, kétnemű Föld-anyák és GORGÓ-fők. Piri Reis térképei, Charles Hapgood kéregcsúszási elmélete és a vízözön kora.


4. Fejezet: 124-162.oldal

A SZÁJNYITÁS rítusa Egyiptomban és Dél-Amerikában, ahol ezt P’ACHI (PACI)-nak nevezik. A 17 ezer éves Tiahuanaco a TITICACA tó partján. Kalasasaya, a NAP-kapu. Ekhnaton (IV. Amenhotep) fáraó és az ősvallás. KERESZT és a görbe BOT. VIRA-COCHA, Aphrodité és a tenger HAB-ja. VIRA-COCHA a virradati NAP és QUETZALCOATL, aki ORION társává válik. A KERESZT, a SÁRKÁNYKÍGYÓ és a KETTŐS KERESZT. La Venta görbeorrú cipőt hordó kultúraterjesztőinek domborműve. AKER és AKERU, az IKER OROSZLÁN-ok. SUBAR KETTŐS KERESZTEK és jelentéseik. A SUBAR élettér görbeorrú cipői. Állatmúzeumok Dél-Amerikában. A SZÁJNYITÁS és a SZÁJCSUKÁS rítusa. HUNRÁKAN, azaz HEPHAISTOS, az istenek KOVÁCS-a. Barlangmúzeumok és készítőik Európában.


MÁGUSHAGYOMÁNYOK III. KÖTET


TARTALOMJEGYZÉK


1. Fejezet: 2-57.oldal

Az ANYA-MÉH. Az információs 5. mező. A HARMÓNIA kozmikus tánca. A fizikai és az élő világ ellentmondásai. A NAPFUTÓ precessziós mozgása. OSIRIS SZÁMOK. Az isteni KOVÁCSOK. A „maja” HUNRAKÁN. A „NAGAR” név története. JÉZUS a HÍRNÖK. Az elektron és a proton mérő-SZÁMAI. Einstein elmélete, a téridő. TÉR-AMA-TU, ORPHEUS tanmeséje. Edwin Hubble, vöröseltolódás. Ikercsillagok, a FEKETE LYUK. Az ősrobbanás és a SZFÉRÁK ZENÉJE. Világtojás. ENLIL és ENKI. A „SUMERU” név eredete. NIMRÓD és UGU. ISTEN kardja. HUBAL és a mekkai KÁBA-KŐ. Kepler, a Saturnus és UTNAPISTIM bárkája. SIRIUS nyila. A MEL gyökszó. Mekka és KABBARTU. ATHÉNÉ és HÉRA. Az ARGO hajó és a MINY-ések. PALLAS ATHÉNÉ „térképe”.


2. Fejezet: 58-92.oldal

Szupernova, neutroncsillag és a FEKETE LYUK. PERSEUS GORGÓFŐ-je. Perszeidák. Kekrops története. HERAKLES és HÜPERMESTRA, HÉRA és ATHÉNÉ. ME a TÖRVÉNY. AN, ANNA és ANSAR. MÉRTÉK és a PAROLA. VARUNA és BARNA. HEPHAISTOS zuhanása és az ARGO hajó. HEPHAISTOS-DAIDALOS és Ares harca. Erikhtoniosz, a versenykocsi feltalálója. Phaeton mint vidramenyét. Ardzsuna és Ares. PERSEUS és Krisna korongja. Akrisios Argos királya és Sisupála Csédi királya. Óriásteknős. Mandala hegye, Viszuki kígyó és a TEJ-tenger köpülése. A TEJÚT-rendszer. Théseus darutánca Déloson. SAMOTHRAKÉ, Leibéthra, LEMNOS és MÍNOSZ. A GALAKTIKA mozgásai. Glaukos. Az amrita, melammu és a fény. Persephoné és az 5. világ. SU-GÁR és GAR-MADA. A FOKOS, ZAG és URU-ZAG. Siracusa, Gádes és a Turdetánok ősi könyvei. GILGAMES, URUK és a kisi Agga. Kappu és a Gis-gigir. ÁDÁM és NAMAS-SU. BABBAR-IGI és UTNAPISTIM. UG, ÚR és az OROSZLÁN. RÁK-BU és RÁK-AN a hírvivők. A LÉTEZÉS KAPUJA. ED-ÉD és EK ékírásjelek vizsgálata.


3. Fejezet: 93-122.oldal

Az atommag sűrűsége, radioaktív elemek béta sugárzást okozó elektronjai. ENUMA-ELIS, a világ keletkezésének története és első három sorának tartalma. ENKI TEMPLOMA, a HARMÓNIA és az ENUMA ELIS kapcsolata. LAHMU és LAHAMU. ANSÁR-KI és ANSÁR. ENKI és ENLIL. A DARU madár és ERESKIGAL. TI-AMAT segítői és fővezére KINGU. TI-AMAT és KINGU halála. Az ősi királyválasztás eszközei. ENLIL és a HALÁSZOK. Lagrange-féle librációs pálya. LAHMU és LAHAMU a zúgók.


4. Fejezet: 123-167.oldal

Istenek és ember-istenek. Allah és Alla. A Korán TEHENE és ÁDÁM. Az ÉG KÖNYVE. NIMRÓD MAS neve. SIPA ZI ANNA, avagy a TEREMTŐ ÉLET PÁSZTOR-a. DURGÁTA a TÍZKARÚ. NIMRÓD NERGAL neve. PIRIG-TUR, NIMRU és a LEOPÁRD. A NIN, a ZU és a GÍR gyöknevű ékjelek vizsgálata. KIS, URUK és Úr királyai. A LÓFEJ köd. Oinomaos versenye Pelopssal. I.e. 776 az első olimpiád. Kheiron világa. VISNU és a LÓFEJ. A VÉDÁK. PURUSA és VISNU. A GÍR gyökszó változatai. SZAMÁR és PEREMES. Az USUM gyökszó. JÉZUS és az ősi iratok. ATILLA és Oebarsius. A 10-es számú ékjel és hieroglifa. ÉVA származása. Az UASZ jogar. Az üstökösök vize. Dzsed oszlop. Utu-hegal és Tirigán. SIR-BUR a hollóváros. NINA és INNIN. BAU és BAKUS. A RÓKA és a LUPUS. SIRBURLAKI és UMMA. ÉLETFA és az ANYAG. INNIN virágszirma. NIMRÓD templomok. A Grál kehely. A lóhere. NIMRÓD tornya. A DNS kromoszómái. A Föld imbolygása.


5. Fejezet: 168-217.oldal

A Mardu birodalom. INNIN és ERESKIGAL. Gudea temploma. NINGIRZU. Gudea álma. Ogügosz, Magóg és Ügyek. Entemena és Eannatum. UMMA és SIRBURLAKI harca. Urukagina törvénykönyve. Gudea erkölcse. UMMA büntetése. Ankaios története. OSIRIS és SZET csontja. Tutankhamon és HÓRUS. A szájnyitás rítusa. IZIS és HÓRUS. Anaxagorasz jóslata. Bárd és comb. Unisz hieroglifái. Ekhnaton és Amarna. KA-papok. Rezonanciafrekvencia. David Bohm elmélete. Ikervilág, az atomok és a vöröseltolódás. Pauli-féle kizárási elv. A JÓGA világa. A DNS génjei. A GURU. JAMA, SZAMJAMA és a SZANSZÁRA. A teknőc. HERMESZ és ORPHEUS. A XIA dinasztia és FUHI. SUPHIS, HUFU és MAS d’Azil. Póluscsere. Parasztnaptár. SAHU és az AUM ősmantra. SZUSUMNA. Brutus és a delphoi APOLLÓN. SIRIUS, PÁN és a naptár. Tarkhón és Türsénos. Janus és Jupiter. Léto születése. Fenrír és Loki. Ókori orvosi műszerek, Basahalom. Kutyakórházak és Ó-vahu hegye. Kerkóps és Autolykos. Danaos és Epaphosz. Az Ulu Buruni könyvecske.


MÁGUSHAGYOMÁNYOK IV. KÖTET


TARTALOMJEGYZÉK


1. Fejezet: 2-15.oldal

A történeti idők kezdetei. OINOMAOS, Pelops és Myrtilos. NUMA POMPILIUS naptára. Az AMON név hieroglifáinak vizsgálata. Az egyiptomi 10-es számrendszer használata. Egyiptom asszír megszállása és az egyiptomi időszámítás. Az egyiptomi ANKH jel hieroglifáinak vizsgálata. A KIRÁLY-ISTEN hieroglifa. Az egyiptomi nomesek. A HÁZ hieroglifa és kapcsolatrendszere. Az egyiptomi Aa NAGY-ot jelentő hieroglifa vizsgálata. A MADÁR hieroglifák jelentései. Az OROSZLÁN hieroglifa. Alsó- és Felső-Egyiptom jelképei. A BARÁT hieroglifa. CSABA népe. A TEKNŐC hieroglifa jelentése.


2. Fejezet: 16-32.oldal

„Sivo ham”, azaz én vagyok SIVA. A hinduizmus lényege. A dravida nyelveket beszélő indiai ősnép elődei és az Indus-völgyi kultúra. A pelaszgok népe. Visszatérés az Árjákra. A Rig-Véda VISNU mondája. SIVA, VISNU és Brahmá. TRIMURTI az i.e. III. évezredből. SIVA és a bika. Az európai Árja szemlélet. Az ősközösségi matriarchátus és a jadnya áldozati szertartása. Az indiai lótartás eredete. A VÉDÁK istenvilága. A VÉDÁK isteneinek gyökerei. A Farából származó TRIMURTI. A SZEM jelkép és OSIRIS hieroglifája. A SZENTHÁROMSÁG TAN-a. GILGAMES és ENKIDU. MANU világkorszakai, Világnap, Világnappalok és Világéjszakák. VISNU és a bölcs MANU király. Lucius Tarquinius, a 7. ókori római király bukása. A delphoi jósda, a két BRUTUS és Caesar halála i.e. 44-ben.


3. Fejezet: 33-99.oldal

Indra, a dévák és az aszurák. A GEB hieroglifa vizsgálata. A KACSA-LÁB. A KABAR nép KA papjai. HABA, HUNI és HUFU. HÓRUS és HATHOR. AMON, MUT és HONSZU, a thébai SZENTHÁROMSÁG. A hyksosok. AVARIS és ABARISZ. A KÍGYÓ és a MADÁR Alsó- és Felső-Egyiptom jelvényében. Alsó- és Felső-Egyiptom nomeseinek jelképei. Egy elefántcsontkés i.e. 3300-ból. Az abüdoszi hajóflotta. Piramisok építése Dzsószertől HUFU-ig. A Sznofru család temetői. A HU-FU piramis építészeti adatai. Eltemetett hajók a piramiskörzetben. I. Széti temploma. Vízműrendszerek Egyiptomban, Dél-Amerikában és Ázsiában. Az APER munkáscsoportok és a PHÜLÉK. Uni sírfelirata. Groves légifelvételei. A HU-FU piramis tudáskincse. Az egyiptomi naptár kezdetei. Aranyháromszögek a HU-FU piramisban. A HARMÓNIA a zene és a számok világában. Az oktáv, a kvint és a püthagoraszi komma. HÓRUS SZEME. A HARMÓNIA kézikönyve. Az univerzális bizonytalansági együttható. A HARMÓNIA világképe.


4. Fejezet: 100-123.oldal

A NAP mozgása. AMON és Ptah. A püthagoraszi komma forrása. A SUBAR kvint és a magyar Szivárványhavasán. A hettiták matematikai tudása és annak eredete. Egy mainál fejlettebb gépészeti csúcstechnika az ókorban és ókori vegyészeti csúcstechnika, mint találmány a mában. A Sznofru család 14. piramisa. A HU-FU piramis királykamrájának helyzete. A HU-FU piramisegyüttes 3 generációs terve és időkódjai. A HU-FU piramisegyüttes 6 célfeladata. A magyar népmesék 77-es SZÁM-a. IKU négyszöge, a téglalap, a négyzet és a TEKNŐSBÉKA sakktáblája. VILÁGMINDENSÉG és VILÁGEGYETEM. A precessziós SZÁMOK és a faktorszámítás. A HU és a HUN számértékei. A Jupiter bolygó 427 évi keringési ideje és a magyar népmesék. A 64/63-as számrendszer hálózatának jelentései. A HU-FU piramis jelentősége.


5. Fejezet: 124-136.oldal

Unis, a HUN ÍJÁSZ. Manethon Aegyptiaca című műve a hyksosokról. Kamose legendája a hyksosok legyőzéséről és a valóság. Amószisz, mint az utolsó hyksos fáraó. A hyksos fáraók egyiptomi uralkodásának 259 éve. A Jahmesz név legendája. Az egyiptomi Néiht és a görög ATHÉNÉ. AVARIS vára. Az asszírok és a hyksos birodalom. A Fibonacci féle SZÁM-sor 13. eleme. A GÚLA mint zászlóshajó. Ka-aper és a GÖRBE BOT. AMON-NUMA mint KOS-isten. NIMRÓD és a mitológiák. Sipa-zi-anna az élet pásztora, a KERESZT, a CSILLAG és az alhidádé. Argosz, Tiryns, Midea és Mükéné építői. HÓRUS és SZÉT harca. A HU-FU piramis HÁRMASHALMÁ-nak jelentései. A Cernei Óriás és a Fehér Ló. SAHU, NIMRÓD és a SZFINKSZ.


6. Fejezet: 137-172.oldal

Rapanui háromszög alakú szigete. Hevesy Vilmos bizonyítékai a Harappa-Mohendzsodarói és a Húsvét-szigeteki írás azonosságáról. A 67 írástábla tabuja. A polinéz csillagvizsgáló SZEM sziklarajzai, mint NAP szimbólumok. A Tiahuanacói kőóriás és rapanui ikertestvére. A TEHÉN szó és a MADÁR-MAG jelkép Rapanui szigetén. VIRACOCHA teremtési rítusának lemásolása, KŐ-ből MADÁR-EMBER. Az indus és a rapanui írásjelek kapcsolata a HUN (székely-magyar) rovásírással és a SUBAR ékírással. Mesterséges intelligencia. Rapanui, ARTEMISZ és APOLLÓ, KASTOR és POLYDEUKÉS szirtszigetei. A JÓGA oktatásának bizonyítékai. Hotu Matua és a TEKNŐSBÉKA története. A békés HU-AMA-KA. „Te pito o te Henua” és a „Te pito Kura” jelentései. Kuihi, Kuaha, Tongau és Opakáka. Hare o Ara és az Ara Centauri. Kheiron és Kharon. A Manutara szertartás és Ana-kena partja. A relativitáselmélet mérésekkel történő bizonyítása. A rapanui mitológia jelképrendszere. UGU és KESZ-OKO. A precessziós SZÁM-ok mitológiai, építészeti és történeti hálózata. A RÓZSA ékjelei. A SZENTHÁROMSÁG. A SINTIS szó jelentése.


Ahogy a fenti témák felsorolásánál látható, titokról-titokra haladunk, melyeknek látszólag egymáshoz sincs közük, ám megfejtésük után először egy keskeny ösvényt, majd egy egyre szélesebb jól járható utat vágnak a múlt szövetébe e titokból lett tudás-MAG-ok, ahol az út mellett két oldalt a táj helyén a magyar múlt körvonalai bontakoznak ki.


A tanfolyamra jelentkezni: NÉV, CÍM, TELEFONSZÁM és E-MAIL cím megadása mellett a subar.palocz@gmail.com E-mail címen lehet. A jelentkezéseket egyenként visszaigazoljuk, és a 2013 márciusban induló tanfolyamra 2013 február végén megküldjük e-mail-ben az előadások időpontját és a pontos helyszínt.


NÁNDORFEJÉRVÁRI CSATA 1456


TARTALOMJEGYZÉK


1. Fejezet: 3-23.oldal

II. Mohamed 300 ágyúval, 200 hajóval és 150 ezer harcosával Nándorfejérvár alá ér, hogy elpusztítsa azt a várat, amelyet apja, II. Murád 1437-ben nem tudott bevenni. Csanády János, a vár hadnagya, beereszti az utolsó önkénteseket, majd végleg bezárja a vár kapuit.


2. Fejezet: 24-77.oldal

Szilágyi Mihály várja a szerb Brankovics György beígért segítségét, de futára üres kézzel tér vissza. Megkezdődik a vár ostroma, a vár kapitánya azt üzeni Hunyadi Jánosnak, hogy siessen, mert kislétszámú várvédő csapatával nem képes sokáig ellenállni.


3. Fejezet: 78-99.oldal

Miközben Nándorfejérvár élethalál harcát vívja, Hunyadi János és Capistrano János elhatározzák, hogy a török sereg felénél is kisebb létszámú csapatukkal elindulnak Nándorfejérvár felmentésére.


4. Fejezet: 100-125.oldal

Már csak a fellegvár van magyar kézen, amikor Dugovics Titusz a török zászlóvivőt magával ragadja a mélybe, s ezzel a még életben maradt várvédőket feltüzelve sikerül a törököket újra visszaszorítani.


5. Fejezet: 126-138.oldal

Hunyadi János a vízen áttöri a török blokádot és seregével bevonul a várba.


6. Fejezet: 139-168.oldal

Mohamed elégetteti hajói egy részét, és foglyokat végeztet ki, hogy elszántságát bizonyítsa, ám ez a várvédők dühödt ellenállását vonja maga után.


7. Fejezet: 169-181.oldal

A betörő törököket újra kiszorítják a várból.


8. Fejezet: 182-203.oldal

Az ostrom folytatódik, de Mohamed megsebesül, ettől a török seregben zűrzavar támad, s a keresztesek kirohannak a várból. Hunyadi János látva az őrizetlenül hagyott török ágyúkat, elfoglalja azokat, és ezzel el is dönti a csata sorsát.


A Subar Kft. végelszámolása miatt a fenti könyveket

a jövőben csak a Jelen-Múlt-Jövő civil szervezeten

keresztül lehet elérni!

Tisztelettel: Palócz Mihály János

BARTUS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT

Email: subar.palocz@gmail.com


Valid XHTML 1.0 Strict © Copyright: Palócz Mihály 2011 Minden jog fenntartva! Valid CSS!